Keď načúvam svojej duši

a učím sa

vyjadrovať sa pravdivo...

Keď sa uvoľním v dôvere tvoreniu...