Keď načúvam svojej duši

a vyjadrujem sa pravdivo...

Keď sa uvoľním v dôvere tvoreniu...