Voľné obrazy

Dôverujem Životu

Otváram sa novým možnostiam

Aj keď príde strach z neznámeho, privítam ho..

Nové ma premení, posilní, obohatí.

Robím to, čo ma napĺňa

oddávam sa energii tvorenia

spájam sa so zdrojom..

Som si vedomí seba

Existuje len táto chvíľa

Všetko, čo prichádza v túto chvíľu ku mne je tu preto, aby to bolo prijaté :-)

Nesúdim, nehodnotím, pozorujem